הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |
תלמידות ותלמידים יקרים,

במסרנו לידיכם את העלון הזה, שבו מתפרסמת לראשונה תכנית-העבודה של ''הסכת והשכל'' לתקופה של שנה-למודים זו, הנני מברך את המאזינים ומאחל שמדור זה יהיה להם ידיד נאמן, אשר ידריכם בהשתלמותם ויסייע בידם למצוא תשובה לשאלות השונות המתעוררות אצלם בקשר ללמודיהם, קריאתם בספרים והתבוננותם בחיי-המציאות.

אין לך תחום מתחומי-התרבות, שאין החינוך משתלט עליו ומנצל אותו בשביל מטרותיו הנשגבות, למען הקנות לדור הצעיר את גופי-הלכותיו ואת כללי-הפיכתן הלכה למעשה: ויש להתברך שזכינו למכשיר זה, ששמו רדיו, אשר עשוי מאין כמותו לסייע בהרכשת ערכי-תרבות ועשיתם לנחלת-הרבים. ובטוחני שהנוער האמון על הצו ''ותלמוד-תורה כנגד כולם'' יהיה מוכן הכנה נפשית לקבל עולי-מצות-הלמוד והשתלמות המתמדת גם דרך צנור חדיש זה.

אני תקוה שהתכניות אשר תוגשנה לכם השנה תגרומנה לכם קורת-רוח, ובבואכם בסוף-השנה לסכם את אשר ניתן לכם, תמצאו כי נתעשרתם בידיעות ובהבנה עמוקה יותר בפרשיות שנידונו בתכניות אלה.

(-) ד''ר מ. סולוביטשיק


התכניות כסדרן

זוהי המערכת החדשה של שדורינו השבועיים, החל מתשרי תש''ד (אוקטובר 1943):

השדורים בשעות הצהרים - יום ב' משעה שתים-עשרה וחצי עד אחת;

יום ה' משעה שתים-עשרה וחצי עד אחת

שדור אחר הצהרים - יום ד' משעה חמש וחצי עד שש.

שדורי-יום ב' וה' מיעודים בעיקר לנוער הלומד בכתות ז' - ט' וכן בכתות ג' - ה' של בתי הספר התיכוניים. בשני ימים אלו נשדר כל סדרת תכניות ברציפות במשך רבע שנה: לאמר במשך שנה אחת נשמיע לכם בימים ב' ארבע סדרות על ארבעה נושאים שונים וכמו כן ארבע סדרות על ארבעה נושאים שונים בימים ה'. תכניות יום ד' אחה''צ מיועדות בעיקר לנוער מהכתות י' (ששית התיכונה) ומעלה.

*
ואלו פרטי-הסדרות שתשודרנה בימים ב', ה' בשעות 12:30 עד 1:00 -


6

  Photo: p6

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |