אסיפת מאזינים
Listeners Planning Committee


listeners panel Ohel Theater, Jan 27, 1946 Listeners Planning Committee

אסיפת המאזינים


מתוך בינינו לבין עצמנו
מאת מרדכי זלוטניק (קטעים מתוך שיחה, ששודרה ביום 12 בינואר 1946)
הגלגל, כרך ג' גליון מס' 26, 24 בינואר, 1946, עמוד 17.

אחד הדברים שאנו שמחים לקראתם הוא כל אפשרות להיפגש עם מאזינים ולשמוע את הערותיהם ואת הצעותיהם. והנה תיערך פגישה כזו בתל-אביב ביום א', 27 בינואר, באולם ''אוהל'' בשעה 4.30 אחה''צ. מסיבה זו תיערך מטעם המועצה שליד הועד הלאומי לתכניות העבריותת בשרות השידור, ביזמתו של מר שרגאי יושב ראש המועצה וחבר הנהלת הועד הלאומי. למסיבה זו יבואו מנהל שירות השידור וכל אנשי המחלקה העברית שלנו, במידה שיוכלו, כמובן, להתפנות אותו יום מעבודתם ולהיעדר מאולפנינו כאן. וברשות המועצה הנני מתכבד בזה להזמין את כל מאזינינו בתל-אביב לפגישה זו, באולם ''אוהל'' ביום א' 27 בינואר, בשעה 4.30 אחה''צ. והפעם אנו אומרים אף להעביר חלק ממסיבה זו ברדיו ולשדר את שאלות המאזינים ואת תשובות אנשי הרדיו. פרטים יותר מלאים על כך עוד יפורסמו על ידינו ובעתונות. אולם לפי שעה רשמו את התאריך, השעה והמקום - 27, בינאור, 4.30 אחה''צ: באולם ''אהל'' בתל-אביב.


תל-אביב

פגישת המאזינים בתל-אביב, מאת ש. שריה.
הגלגל, כרך ג' , גליון 29, 14 בפברואר, 1946, עמודים 4-5

פתח-תקוה

פגישת המאזינים בפתח-תקוה, 7 ביוני 1946, מאת א. ג.
הגלגל, כרך ג', גליון מס' 46, עמוד 18

חיפה

אסיפת מאזינים בחיפה
נתקיימה באולם ''ביתנו'' ביום ד' , 26 ביוני 1946
הגלגל, כרך ג', גליון מס' 49, עמוד 18

תל-אביב

אסיפת המאזינים הצעירים בתל-אביב , ביום ג' , 19 בנובמבר, 1946 בשעה 4 בערב
הגלגל, כרך ד', גליון מס' 19, 5 בדצמבר, 1946, עמוד 19

רחובות

אסיפת מאזינים ברחובות, בליל שבת , 8 בנובמבר, 1946
הגלגל, כרך ד', גליון מס' 16, 14 בנובמבר, 1946, עמוד 18

כפר-סבא

אסיפת מאזינים בכפר-סבא, ביום ג' , 26 בנובמבר, 1946 בשעה 8.30 בערב התקיימה בכפר-סבא
הגלגל, כרך ד', גליון מס' 20, 12 בדצמבר, 1946, עמודים 18-19


PBS to "Listen as well as Talk", Palestine Post, November 25, 1946cartoon of listeners panel in America
באסיפת מאזינים
הקריין: רשות הדיבור למאזין
המאזין: אין שאלה בפי. ברצוני רק להודיע שהעתקתי את חנותי לתמרוקים לרחוב ''בונד'' מספר 10. (די סאטרדי איוונינג פוסט)

הגלגל, כרך ד' גליון מס' 1, יולי 25, 1945, עמוד 17


listeners requests form
Listeners' Request Form (in English , Jerusalem Radio, Vol. 2 Number 24, June 9, 1939, p13

listeners requests form
Listeners' Request Form (in Hebrew), Jerusalem Radio, Vol. 2 Number 24, June 9, 1939, p17