הגלגל

דו שבועון ( מ-22 יולי 1943 עד 22 נובמבר 1944)
שבועון ( מ-30 נובמבר 1944 עד 8 אפריל 1948)
לבעיות העולם ולקול-ירושלים
יוצא לאור על ידי לשכת המודיעין הממשלתית
בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי.

מאת המערכת
כרך א' גליון מס' 1 עמוד 15
החל מהגליון הבא יכיל ''הגלגל'' 24 עמודים.
תכניתנו מקיפה כמה מדורים נוספים שיכילו חומר מגוון ומעניין. ביניהם מדור לשמירת הבריאות ולפעולות מכוני המדע לחקר רפואי בארץ, להשקפה על חיי המוסיקה בארץ ולסקירה על ספרים מחוץ- לארץ, העוסקים בבעיות העולמיות של ימינו.
כל החותם על ''הגלגל'' וכן החותמים על ''רדיו-ירושלים'' שיהיה כלול מעתה בתוך ''הגלגל'', יקבלו ע''י הדואר גליון מיוחד של התכניות העבריות ברדיו-ירושלים, בכל שבוע שבו אין הדו-שבועון שלנו מופיע.
דמי החתימה על ''הגלגל'' לשנה שלמה (26 גליונות) הם 750 מא''י. לחצי-שנה - 400 מא''י. מחיר הגליון - 40 מא''י.
הגליון הבא יופיע ביום ז' באב (5 באוגוסט)

Index to "Hagalgal" Volumes 1-5 (Hebrew only)

Index to transcripts of broadcasts that appear in Hagalgal, volumes 1-5 (Hebrew only)

מפתח ל"הגלגל", כרכים א'-ה': מחברים ונושאים בלבד

מפתח לתמלילים לתכניות בתוך "הגלגל", כרכים א-ה

VOLUME 1, 1943
cover page of Hagalgal Vol 1, No 6, 1943 cover page of Hagalgal Vol 1, No 5, 1943 cover page of Hagalgal Vol 1, No 4, 1943 cover page of Hagalgal Vol 1, No 3, 1943 cover page of Hagalgal Vol 1, No 2, 1943 cover page of Hagalgal Vol 1, No1, 1943
ערב ראש השנה התש''ד
30.9.1943
כרך א' - גליון 6
ט''ז באלול, תש''ג
16.9.1943
כרך א' - גליון 5
ב' באלול, תש''ג
2.9.1943
כרך א' - גליון 4
י''ח באב, תש''ג
19.8.1943
כרך א' - גליון 3
ד' באב, תש''ג
5.8.1943
כרך א' - גליון 2
י''ט בתמוז, תש''ג
22.7.1943
כרך א' - גליון 1
cover page of Hagalgal Vol 1, No 12, 1943 cover page of Hagalgal Vol 1, No 11, 1943 cover page of Hagalgal Vol 1, No 10, 1943 cover page of Hagalgal Vol 1, No 9, 1943 cover page of Hagalgal Vol 1, No 8, 1943 cover page of Hagalgal Vol 1, No 7, 1943
כ''ו בכסלו התש''ד
23.12.1943
כרך א' - גליון 12
י''ב בכסלו התש''ד
9.12.1943
כרך א' - גליון 11
כ''ז בחשון התש''ד
25.11.1943
כרך א' - גליון 10
י''ג בחשון התש''ד
11.11.1943
כרך א' - גליון 9
כ''ט בתשרי התש''ד
28.10.1943
כרך א' - גליון 8
ערב חג הסוכות תש''ד
13.10.1943
כרך א' - גליון 7
1944
cover page of Hagalgal Vol 1, No 18, 1944 cover page of Hagalgal Vol 1, No 17, 1944 cover page of Hagalgal Vol 1, No 16, 1944 cover page of Hagalgal Vol 1, No 15, 1944 cover page of Hagalgal Vol 1, No 14, 1944 cover page of Hagalgal Vol 1, No 13, 1944
כ''א באדר התש''ד
16.3.1944
כרך א' - גליון 18
ז' באדר התש''ד
2.3.1944
כרך א' - גליון 17
כ''ג בשבט התש''ד
17.2.1944
כרך א' - גליון 16
ט' בשבט התש''ד
3.2.1944
כרך א' - גליון 15
כ''ד בטבת התש''ד
20.1.1944
כרך א' - גליון 14
י' בטבת התש''ד
6.1.1944
כרך א' - גליון 13
cover page of Hagalgal Vol 1, No 24, 1944 cover page of Hagalgal Vol 1, No 23, 1944 cover page of Hagalgal Vol 1, No 22, 1944 cover page of Hagalgal Vol 1, No 21, 1944 cover page of Hagalgal Vol 1, No 20, 1944 cover page of Hagalgal Vol 1, No 19, 1944
י''ז בסיון התש''ד
8.6.1944
כרך א' - גליון 24
ג' בסיון התש''ד
25.5.1944
כרך א' - גליון 23
י''ח באייר התש''ד
11.5.1944
כרך א' - גליון 22
ד' באייר התש''ד
27.4.1944
כרך א' - גליון 21
כ' בניסן התש''ד
13.4.1944
כרך א' - גליון 20
ו' בניסן התש''ד
30.3.1944
כרך א' - גליון 19
גליון פסח
cover page of Hagalgal Vol 1, No 26, 1944 cover page of Hagalgal Vol 1, No 25, 1944
ט''ו בתמוז התש''ד
6.7.1944
כרך א' - גליון 26
א' בתמוז התש''ד
22.6.1944
כרך א' - גליון 25
לסמל "הגלגל", שתעודתו לשקף את המתהוה לעינינו והמושג על -ידינו במרוצת גלגל-הזמן, לקחנו את ציור-הפספס המקורי של אחת העתיקות היפות ביותר של ארץ-ישראל: את "גלגל המזלות" של רצפת בית-הכנסת העתיק, מתקופת התלמוד (המאה הששית), שנתגלה בחפירות בית-אלפא.

VOLUME 2, 1944/1945
cover page of Hagalgal Vol 2, No 6, 1944 cover page of Hagalgal Vol 2, No 5, 1944 cover page of Hagalgal Vol 2, No 4, 1944 cover page of Hagalgal Vol 2, No 3, 1944 cover page of Hagalgal Vol 2, No 2, 1944 cover page of Hagalgal Vol 2, No1, 1944
ח' בתשרי תש''ה
25.9.1944
כרך ב' - גליון 6
כ''ה באלול, תש''ד
13.9.1944
כרך ב' - גליון 5
י''א באלול, התש''ד
30.8.1944
כרך ב' - גליון 4
כ''ח באב, התש''ד
17.8.1944
כרך ב' - גליון 3
י''ד באב, התש''ד
3.8.1944
כרך ב' - גליון 2
כ''ט בתמוז, התש''ד
20.7.1944
כרך ב' - גליון 1
cover page of Hagalgal Vol 2, No 10, 1944 cover page of Hagalgal Vol 2, No 9, 1944 cover page of Hagalgal Vol 2, No 8, 1944 cover page of Hagalgal Vol 2, No 7, 1944
ו' בכסלו תש''ה
22.11.1944
כרך ב' - גליון 10
כ''ב בחשון תש''ה
8.11.1944
כרך ב' - גליון 9
ח'בחשון תש''ה
25.10.1944
כרך ב' - גליון 8
כ''ד בתשרי תש''ה
11.10.1944
כרך ב' - גליון 7
Hagalgal becomes a weekly publication starting at volume 2, number 11.
החל מגליון 11 יצא ''הגלגל'' אחת לשבוע
cover page of Hagalgal Vol 2, No 12, 1944 cover page of Hagalgal Vol 2, No 11, 1944
כ''א בכסלו תש''ה
7.12.1944
כרך ב' - גליון 12
י''ד בכסלו תש''ה
30.11.1944
כרך ב' - גליון 11
cover page of Hagalgal Vol 2, No 18, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 17, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 16, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 15, 1944 cover page of Hagalgal Vol 2, No 14, 1944 cover page of Hagalgal Vol 2, No 13, 1944
ד' בשבט התש''ה
18.1.1945
כרך ב' - גליון 18
כ''ו בטבת התש''ה
11.1.1945
כרך ב' - גליון 17
י''ט בטבת התש''ה
4.1.1945
כרך ב' - גליון 16
י''ב בטבת התש''ה
28.12.1944
כרך ב' - גליון 15
ה' בטבת התש''ה
21.12.1944
כרך ב' - גליון 14
כ''ח בכסלו התש''ה
14.12.1944
כרך ב' - גליון 13
cover page of Hagalgal Vol 2, No 24, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 23, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 22, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 21, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 20, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 19, 1945
ט''ז אדר ה'תש''ה
1.3.1945
כרך ב' - גליון 24
ט' אדר התש''ה
22.2.1945
כרך ב' - גליון 23
ב' אבר התש''ה
15.2.1945
כרך ב' - גליון 22
כ''ב בשבט התש''ה
8.2.1945
כרך ב' - גליון 21
י''ח בשבט התש''ה
1.2.1945
כרך ב' - גליון 20
גליון פסח
י''א בשבט התש''ה
25.1.1945
כרך ב' - גליון 19
cover page of Hagalgal Vol 2, No 30, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 29, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 28, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 27, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 26, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 25, 1945
ו' באייר השת''ה
19.4.1945
כרך ב' - גליון 30
כ''ט בניסן התש''ה
12.4.1945
כרך ב' - גליון 29
י''ד בניסן התש''ה
28.3.1945
כרך ב' - גליון 28
ח' בניסן התש''ה
22.3.1945
כרך ב' - גליון 27
א' בניסן התש''ה
15.3.1945
כרך ב' - גליון 26
כ''ג אדר התש''ה
8.3.1945
כרך ב' - גליון 25
cover page of Hagalgal Vol 2, No 36, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 35, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 34, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 33, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 32, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 31, 1945
י''ט בסיון התש''ה
31.5.1945
כרך ב' - גליון 36
י''ב בסיון התש''ה
24.5.1945
כרך ב' - גליון 35
ה' בסיון התש''ה
17.5.1945
כרך ב' - גליון 34
כ''ז באייר התש''ה
10.5.1945
כרך ב' - גליון 33
כ' באייר התש''ה
3.5.1945
כרך ב' - גליון 32
י''ג באייר התש''ה
26.4.1945
כרך ב' - גליון 31
cover page of Hagalgal Vol 2, No 42, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 41, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 40, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 39, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 38, 1945 cover page of Hagalgal Vol 2, No 37, 1945
ח' באב התש''ה
18.7.1945
כרך ב' - גליון 42
ב' באב התש''ה
12.7.1945
כרך ב' - גליון 41
כ''ד בתמוז התש''ה
5.7.1945
כרך ב' - גליון 40
י''ז בתמוז התש''ה
28.6.1945
כרך ב' - גליון 39
י' בתמוז התש''ה
21.6.1945
כרך ב' - גליון 38
כ''ו בסיון התש''ה
7.6.1945
כרך ב' - גליון 37


VOLUME 3, 1945/1946
cover page of Hagalgal Vol 3, No 6, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 5, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 4, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 3, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 2, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No1, 1945
כ''א באלול, תש''ה
30.8.1945
כרך ג' - גליון 6
י''ד באלול, תש''ה
23.8.1945
כרך ג' - גליון 5
ז' באלול, תש''ה
16.8.1945
כרך ג' - גליון 4
ל' באב, תש''ה
9.8.1945
כרך ג' - גליון 3
כ''ג באב, תש''ה
2.8.1945
כרך ג' - גליון 2
ט''ז באב, תש''ה
26.7.1945
כרך ג' - גליון 1
cover page of Hagalgal Vol 3, No 12, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 11, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 10, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 9, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 8, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 7, 1945
י''א בחשון, תש''ו
18.10.1945
כרך ג' - גליון 12
ד' בחשון, תש''ו
11.10.1945
כרך ג' - גליון 11
כ''ז בתשרי, תש''ו
4.10.1945
כרך ג' - גליון 10
י''ג בתשרי, תש''ו
20.9.1945
כרך ג' - גליון 9
ו' בתשרי, תש''ו
13.9.1945
כרך ג' - גליון 8
כ''ח באלול, תש''ה
6.9.1945
כרך ג' - גליון 7
cover page of Hagalgal Vol 3, No 18, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 17, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 16, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 15, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 14, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 13, 1945
כ''ד בכסלו, תש''ו
29.11.1945
כרך ג' - גליון 18
י''ז בכסלו, תש''ו
22.11.1945
כרך ג' - גליון 17
י' בכסלו, תש''ו
15.11.1945
כרך ג' - גליון 16
ג' בכסלו, תש''ו
8.11.1945
כרך ג' - גליון 15
כ''ה בחשון תש''ו
1.11.1945
כרך ג' - גליון 14
י''ח בחשון תש''ו
25.10.1945
כרך ג' - גליון 13
cover page of Hagalgal Vol 3, No 24, 1946 cover page of Hagalgal Vol 3, No 23, 1946 cover page of Hagalgal Vol3, No 22, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 21, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 20, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 19, 1945
ח' בשבט, תש''ו
10.1.1946
כרך ג' - גליון 24
א' בשבט, תש''ו
3.1.1946
כרך ג' - גליון 23
כ''ג בטבת, תש''ו
27.12.1945
כרך ג' - גליון 22
ט''ז בטבת, תש''ו
20.12.1945
כרך ג' - גליון 21
ט' בטבת, תש''ו
13.12.1945
כרך ג' - גליון 20
ב' בטבת, תש''ו
6.12.1945
כרך ג' - גליון 19
cover page of Hagalgal Vol 3, No 30, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 29, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 28, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 27, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 26, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 25, 1945
כ' באדר א', תש''ו
21.2.1946
כרך ג' - גליון 30
י''ג באדר א', תש''ו
14.2.1946
כרך ג' - גליון 29
ו' באדר א', תש''ו
7.2.1946
כרך ג' - גליון 28
כ''ט בשבט, תש''ו
31.1 1946
כרך ג' - גליון 27
כ''ב בשבט, תש''ו
24.1.1946
כרך ג' - גליון 26
ט''ו בשבט, תש''ו
17.1.1946
כרך ג' - גליון 25
cover page of Hagalgal Vol 3, No 36, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 35, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 34, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 33, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 32, 1945 cover page of Hagalgal Vol 3, No 31, 1945
ג' בניסן. תש''ו
4.4.1946
כרך ג' - גליון 36
כ''ה באדר ב', תש''ו
28.3.1946
כרך ג' - גליון 35
י''ח באדר ב, תש''ו
21.3.1946
כרך ג' - גליון 34
י''א באדר ב', תש''ו
14.3.1946
כרך ג' - גליון 33
ד' באדר ב', תש''ו
7.3.1946
כרך ג' - גליון 32
כ''ז באדר א', תש''ו
28.2.1946
כרך ג' - גליון 31
cover page of Hagalgal Vol 3, No 42, 1946 cover page of Hagalgal Vol 3, No 41, 1946 cover page of Hagalgal Vol 3, No 40, 1946 cover page of Hagalgal Vol 3, No 39, 1946 cover page of Hagalgal Vol 3, No 38, 1946 cover page of Hagalgal Vol 3, No 37, 1946
כ''ב באייר תש''ו
23.5.1946
כרך ג' - גליון 42
ט''ו באייר תש''ו
16.5.1946
כרך ג' - גליון 41
ח' באייר תש''ו
9.5.1946
כרך ג' - גליון 40
א' באייר תש''ו
2.5.1946
כרך ג' - גליון 39
כ''ד בניסן, תש''ו
25.4.1946
כרך ג' - גליון 38
י' בניסן, תש''ו
11.4.1946
כרך ג' - גליון 37
cover page of Hagalgal Vol 3, No 48, 1946 cover page of Hagalgal Vol 3, No 47, 1946 cover page of Hagalgal Vol 3, No 46, 1946 cover page of Hagalgal Vol 3, No 45, 1946 cover page of Hagalgal Vol 3, No 44, 1946 cover page of Hagalgal Vol 3, No 43, 1946
ה' בתמוז, תש''ו
4.7.1946
כרך ג' - גליון 48
כ''ח סיון, תש''ו
27.6.1946
כרך ג' - גליון 47
כ''א סיון, תש''ו
20.6.1946
כרך ג' - גליון 46
י''ד סיון, תש''ו
13.6.1946
כרך ג' - גליון 45
ז' סיון, תש''ו
6.6.1946
כרך ג' - גליון 44
כ''ט באייר, תש''ו
30.5.1946
כרך ג' - גליון 43
cover page of Hagalgal Vol 3, No 50, 1946 cover page of Hagalgal Vol 3, No 49, 1946
י''ט בתמוז, תש''ו
18.7.1946
כרך ג' - גליון 50
י''ב בתמוז, תש''ו
11.7.1946
כרך ג' - גליון 49


VOLUME 4, 1946/1947
cover page of Hagalgal Vol 4, No 6, 1946 cover page of Hagalgal Vol 4, No 5, 1946 cover page of Hagalgal Vol 4, No 4, 1946 cover page of Hagalgal Vol 4, No 3, 1946 cover page of Hagalgal Vol 4, No 2, 1946 cover page of Hagalgal Vol 4, No 1, 1946
ב באלול תש''ו
29.8.1946
כרך ד' - גליון 6
כ''ה מנחם-אב, תש''ו
21.8.1946
כרך ד' - גליון 5

י''ח מנחם-אב, תש''ו
15.8.1946
כרך ד' - גליון 4
י''א מנחם-אב, תש''ו
8.8.1946
כרך ד' - גליון 3
ד' מנחם-אב, תש''ו
2.8.1946
כרך ד' - גליון 2
כ''ו בתמוז, תש''ו
25.7.1946
כרך ד' - גליון 1
cover page of Hagalgal Vol 4, No 12, 1946 cover page of Hagalgal Vol 4, No 11, 1946 cover page of Hagalgal Vol 4, No 10, 1946 cover page of Hagalgal Vol 4, No 9, 1946 cover page of Hagalgal Vol 4, No 8, 1946 cover page of Hagalgal Vol 4, No 7, 1946
י''ד בתשרי תש''ז
9.10.1946
כרך ד' - גליון 12
ח' בתשרי תש''ז
3.10.1946
כרך ד' - גליון 11
ערב ראש השנה תש''ז
25.9.1946
כרך ד' - גליון 10
כ''ג באלול, תש''ו
19.9.1946
כרך ד' - גליון 9
ט''ז באלול, תש''ו
12.9.1946
כרך ד' - גליון 8
ט' באלול תש''ו
5.9.1946
כרך ד' - גליון 7
cover page of Hagalgal Vol 4, No 18, 1946 cover page of Hagalgal Vol 4, No 17, 1946 cover page of Hagalgal Vol 4, No 16, 1946 cover page of Hagalgal Vol 4, No 15, 1946 cover page of Hagalgal Vol 4, No 14, 1946 cover page of Hagalgal Vol 4, No 13, 1946
ה' בכסלו, תש''ז
28.11.1946
כרך ד' - גליון 18
כ''ז בחשון, תש''ז
21.11.1946
כרך ד' - גליון 17
כ' בחשון, תש''ז
14.11.1946
כרך ד' - גליון 16
י''ג בחשון, תש''ז
7.11.1945
כרך ד' - גליון 15
ו' בחשון תש''ז
31.10.1946
כרך ד' - גליון 14
כ''ט בתשרי, תש''ז
24.10.1946
כרך ד' - גליון 13
cover page of Hagalgal Vol 4, No 24, 1946 cover page of Hagalgal Vol 4, No 23, 1946 cover page of Hagalgal Vol 4, No 22, 1946 cover page of Hagalgal Vol 4, No 21, 1946 cover page of Hagalgal Vol 4, No 20, 1946 cover page of Hagalgal Vol 4, No 19, 1946
י''ז בטבת, תש''ז
9.1.1947
כרך ד' - גליון 24
י' בטבת, תש''ז
2.1.1947
כרך ד' - גליון 23
ג' בטבת, תש''ז
26.12.1946
כרך ד' - גליון 22
כ''ו בכסלו, תש''ז
19.12.1946
כרך ד' - גליון 21
י''ט בכסלו, תש''ז
12.12.1946
כרך ד' - גליון 20
י''ב בכסלו, תש''ז
5.12.1946
כרך ד' - גליון 19
cover page of Hagalgal Vol 4, No 30, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 29, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 28, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 27, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 26, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 25, 1947
ל' בשבט, תש''ז
20.2.1947
כרך ד' - גליון 30
כ''ג בשבט, תש''ז
13.2.1947
כרך ד' - גליון 29
ט''ז בשבט, תש''ז
6.2.1947
כרך ד' - גליון 28
ט' בשבט, תש''ז
30.1.1947
כרך ד' - גליון 27
ב' בשבט, תש''ז
23.1.1947
כרך ד' - גליון 26
כ''ד בטבת, תש''ז
16.1.1947
כרך ד' - גליון 25
cover page of Hagalgal Vol 4, No 36, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 35, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 34, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 33, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 32, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 31, 1947
י''ג בניסן, תש''ז
3.4.1947
כרך ד' - גליון 36
ו' בניסן, תש''ז
27.3.1947
כרך ד' - גליון 35
כ''ח באדר, תש''ז
20.3.1947
כרך ד' - גליון 34
כ''א באדר, תש''ז
13.3.1947
כרך ד' - גליון 33
י''ד באדר, תש''ז
6.3.1947
כרך ד' - גליון 32
ז' באדר, תש''ז
27.2.1947
כרך ד' - גליון 31
cover page of Hagalgal Vol 4, No 42, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 41, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 40, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 39, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 38, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 37, 1947
ג' בסיון, תש''ז
22.5.1947
כרך ד' - גליון 42
כ''ה באייר, תש''ז
15.5.1947
כרך ד' - גליון 41
י''ח באייר, תש''ז
8.5.1947
כרך ד' - גליון 40
י''א באייר, תש''ז
1.5.1947
כרך ד' - גליון 39
ד' באייר, תש''ז
24.4.1947
כרך ד' - גליון 38
כ''ז בניסן, תש''ז
17.4.1947
כרך ד' - גליון 37
cover page of Hagalgal Vol 4, No 48, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 47, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 46, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 45, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 44, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 43, 1947
ט''ו בתמוז, תש''ז
3.7.1947
כרך ד' - גליון 48
ח' בתמוז, תש''ז
26.6.1947
כרך ד' - גליון 47
א' בתמוז, תש''ז
19.6.1947
כרך ד' - גליון 46
כ''ד בסיון, תש''ז
12.6.1947
כרך ד' - גליון 45
י''ז בסיון, תש''ז
5.6.1947
כרך ד' - גליון 44
י' בסיון, תש''ז
29.5.1947
כרך ד' - גליון 43
cover page of Hagalgal Vol 4, No 50, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 49, 1947
כ''ט בתמוז, תש''ז
17.7.1947
כרך ד' - גליון 50
כ''ב בתמוז, תש''ז
10.7.1947
כרך ד' - גליון 49


VOLUME 5, 1947/1948
cover page of Hagalgal Vol 5, No 6, 1947 cover page of Hagalgal Vol 5, No 5, 1947 cover page of Hagalgal Vol 4, No 5, 1947 cover page of Hagalgal Vol 5, No 3, 1947 cover page of Hagalgal Vol 5, No 2, 1947 cover page of Hagalgal Vol 5, No 1, 1947
י''ב באלול, תש''ז
28.8.1947
כרך ה' - גליון 6
ה' באלול תש''ז
21.8.1947
כרך ה' - גליון 5
כ''ח מנחם-אב, תש''ז
14.8.1947
כרך ה' - גליון 4
כ''א מנחם-אב, תש''ז
7.8.1947
כרך ה' - גליון 3
י''ד מנחם-אב, תש''ז
31.7.1947
כרך ה' - גליון 2
ז' מנחם-אב, תש''ז
24.7.1947
כרך ה' - גליון 1
cover page of Hagalgal Vol 5, No 12, 1947 cover page of Hagalgal Vol 5, No 11, 1947 cover page of Hagalgal Vol 5, No 10, 1947 cover page of Hagalgal Vol 5, No 9, 1947 cover page of Hagalgal Vol 5, No 8, 1947 cover page of Hagalgal Vol 5, No 7, 1947
ב' מרחשון, תש''ח
16.10.1947
כרך ה' - גליון 12
כ''ה בתשרי, תש''ח
9.10.1947
כרך ה' - גליון 11
תשרי, תש''ח
25.9.1947
כרך ה' - גליון 10
-missing issue -
תשרי, תש''ח
18.9.1947
כרך ה' - גליון 9
כ''ו באלול, תש''ז
11.9.1947
כרך ה' - גליון 8
י''ט באלול, תש''ז
4.9.1947
כרך ה' - גליון 7
cover page of Hagalgal Vol 5, No 18, 1947 cover page of Hagalgal Vol 5, No 17, 1947 cover page of Hagalgal Vol 5, No 16, 1947 cover page of Hagalgal Vol 5, No 15, 1947 cover page of Hagalgal Vol 5, No 14, 1947 cover page of Hagalgal Vol 5, No 13, 1947
י''ד בכסלו, תר''ח
27.11.1947
כרך ה' - גליון 18
ז' בכסלו, תש''ח
20.11.1947
כרך ה' - גליון 17
ל' מרחשון, תש''ח
13.11.1947
כרך ה' - גליון 16
כ''ג מרחשון, תש''ח
6.11.1947
כרך ה' - גליון 15
ט''ז, מרחשון, תש''ח
30.10.1947
כרך ה' - גליון 14
ט, מרחשון, תש''ח
23.10.1947
כרך ה' - גליון 13
cover page of Hagalgal Vol 5, No 24, 1948 cover page of Hagalgal Vol 5, No 23, 1948 cover page of Hagalgal Vol 5, No 22, 1947 cover page of Hagalgal Vol 5, No 21, 1947 cover page of Hagalgal Vol 5, No 20, 1947 cover page of Hagalgal Vol 5, No 19, 1947
כ''ו בטבת, תש''ח
8.1.1948
כרך ה' - גליון 24
י''ט בטבת, תש''ח
1.1.1948
כרך ה' - גליון 23
י''ב בטבת, תש''ח
25.12.1947
כרך ה' - גליון 22
ה' בטבת, תש''ח
18.12.1947
כרך ה' - גליון 21
כ''ח בכסלו, תש''ח
11.12.1947
כרך ה' - גליון 20
כ''א בכסלו, תש''ח
4.12.1947
כרך ה' - גליון 19
cover page of Hagalgal Vol 5, No 30, 1948 cover page of Hagalgal Vol 5, No 29, 1948 cover page of Hagalgal Vol 5, No 28, 1948 cover page of Hagalgal Vol 5, No 27, 1948 cover page of Hagalgal Vol 5, No 26, 1948 cover page of Hagalgal Vol 5, No 25, 1948
ט' באדר א', תש''ח
19.2 1948
כרך ה' - גליון 30
ב' באדר א', תש''ח
12.2.1948
כרך ה' - גליון 29
כ''ה בשבט, תש''ח
5.2.1948
כרך ה' - גליון 28
29.1.1948
כרך ה' - גליון 27
י''א בשבט, תש''ח
22.1.1948
כרך ה' - גליון 26
ד' בשבט, תש''ח
15.1.1948
כרך ה' - גליון 25
cover page of Hagalgal Vol 5, No 36, 1948 cover page of Hagalgal Vol 5, No 35, 1948 cover page of Hagalgal Vol 5, No 34, 1948 cover page of Hagalgal Vol 5, No 33, 1948 cover page of Hagalgal Vol 5, No 32, 1948 cover page of Hagalgal Vol 5, No 31, 1948
באדר ב', תש''ח
1.4.1948
כרך ה' - גליון 36
ט''ז באדר ב', תש''ח
25.3.1948
כרך ה' - גליון 35
ז' באדר ב', תש''ח
18.3.1948
כרך ה' - גליון 34
באדר ב', תש''ח
11.3.1948
כרך ה' - גליון 33
כ''ג באדר א', תש''ח
4.3.1948
כרך ה' - גליון 32
ט''ז באדר א', תש''ח
26.2.1948
כרך ה' - גליון 31
cover page of Hagalgal Vol 5, No 37, 1948
8.4.1948
כרך ה' - גליון 37